ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 2 ປີ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິຊາການ ນາໆຊາດ ຄັັ້ງທີ I ວັນທີ 25/10/2011 ທີີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ

ກົດດາວໂຫຼດ

ຜົນງານວິຊາການຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນານານາຊາດໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຄັ້ງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2019

ກົດດາວໂຫຼດ