ແຈ້ງການຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ສາຂາພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ

ດາວໂຫຼດຮູບທີ 1: https://drive.google.com/file/d/1VBkjmkL3OMr9qKjfj7hcBoB3fZt6Abgh/view?usp=sharing

ດາວໂຫຼດຮູບທີ 2: https://drive.google.com/file/d/1zDogSfRYF7lMylJa2R0c8AZhopjkD8yR/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *